MINDFUL INTERVENTIONS

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor

MINDFULNESS

Mindfulness kan oversættes med bevidst nærvær, årvågenhed eller fuld opmærksomhed.

At være mindful er at være bevidst tilstede, opmærksom på hvad der sker i sindet, i kroppen og i omgivelserne, med en holdning af nysgerrighed og venlighed.

Essensen i mindfulness træning er at styrke opmærksomheden og kvaliteter i sindet for derigennem at opnå en større kropsbevidsthed, blive bedre til at regulere sine følelser og blive mere fleksibel i håndteringen af tanke- og handlemønstre i sociale sammenhænge.

Mindfulness træning er en vej til at opnå en større grad af frihed og indsigt, tilfredshed og trivsel, fokus og klarhed i livet samt en vej til større omsorg for sig selv og andre.

INDIVIDUELLE FORLØB

Søger du hjælp til en eller flere af nedenstående problemstillinger, er du velkommen til at kontakte mig.

 • Stress
 • Udbrændthed eller omsorgstræthed
 • Angst f.eks. social fobi, panik angst, generaliseret angst eller OCD
 • Depression – første gang eller tilbagevendende
 • Mistrivsel på arbejdet eller på studiet
 • Belastninger på hjemmefronten
 • Eksistentielle forhold

Når vi første gang taler sammen, snakker vi om, hvad dine behov og ønsker er, og hvad rammerne for et samtaleforløb er.

Terapi – en vej til indsigt og større frihed

Terapi handler om at få indsigt i dit eget følelsesliv, i dine tanke- og handlemønstre, og derved få mulighed for at ændre problematiske reaktioner og mønstre, der begrænser dig i din hverdag og i din livsudfoldelse. Terapi handler også om at få øje på dine værdier og frigøre ressourcer i dit liv til glæde for dig og din omverden.

En terapisession varer typisk 60 minutter.

I terapisessionerne arbejder vi med metoder og teknikker fra kognitiv adfærdsterapi. Hver terapisession starter med en kort mindfulness øvelse efterfulgt af en fælles dagsorden. Temaet for sessionen eller forløbet aftaler vi sammen. Som afslutning på hver session aftales, hvad du afprøver hjemme eller på arbejdet indtil næste session. Det bygger på princippet om, at det, du træner, styrker du.

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig effektiv i behandlingen af en lang række psykiske lidelser blandt andet stress, angstlidelser, depression og lettere personlighedsforstyrrelser.

Tines måde at modtage os på, hendes måde at undervise os på, hendes faglige og personlige engagement vidner om en bred faglighed, iscenesat med stor entusiasme og nærværende engagement. Jeg oplever en ro, som jeg ikke har følt i 10-15 år

GRUPPEFORLØB

Mindfulness-baseret stressreduktion

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) retter sig blandt andet til dig med stress/ stressrelaterede lidelser, angst og nedtrykthed. MBSR er et 8 ugers træningsprogram, der består af mindfulness træning og lette yogaøvelser samt korte oplæg om stressfysiologi, stressreaktioner og kommunikation. Hver session varer 2 ½ time og mellem hver session er der hjemmeopgaver a ca. 45 minutters varighed. Gruppestørrelsen kan variere mellem 8-16 deltagere.

Der er god evidens for, at MBSR reducerer symptomer på stress, angst og depression samt bidrager til en bedre søvn og større trivsel.

MBSR kan anbefales til personer, der er motiverede for at forpligtige sig til et intensivt 8 ugers program i gruppe og til daglig træning på egen hånd.

Hvis du er interesseret i et forløb, kan du kontakte mig og høre, hvornår næste hold starter.

 

Mindfulness-baseret kognitiv terapi

Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBKT) er en forebyggende behandling til dig, der tidligere har haft depression. Vi ved, at depressioner i mange tilfælde er tilbagevendende. Derfor er det en god og omsorgsfuld ide at forebygge og sætte ind, mens du stadig har overskud og energi.

MBKT er et 8 ugers træningsprogram, der kombinerer mindfulness teknikker og elementer fra kognitiv adfærdsterapi. Hver session varer 2 ½ time og mellem hver session planlægges med 45 minutters træning dagligt. Gruppestørrelsen kan variere mellem 8-12 deltagere.

Randomiserede kontrollerede undersøgelser har vist, at MBKT kan reducere risikoen for tilbagefald med ca. 40-50% hos personer, der har oplevet tre til flere tidligere depressive episoder. Endvidere har forskning vist samme effekt og omkostningseffektivitet af MBKT som vedligeholdende antidepressiv medicinsk behandling og større effekt end vanlig behandling.

MBKT kan anbefales til dig, der har interesse i og som er motiverede for at træne mindfulness dagligt og i gruppe.

Hvis du er interesseret i at deltage på et hold, kan du kontakte mig for at få næste opstartsdato.

ORGANISATIONSFORLØB

Hvis du er interesseret i at bringe mindfulness træning ind i din organisation og i dit team, så kontakt mig for at høre om muligheder og erfaringer.

Mental træning i organisatationer

Programmerne er målrettet organisationer, der ønsker at skabe mere fokus, produktivitet, samarbejde, arbejdsglæde og modstandskraft i et travlt og foranderligt arbejdsliv. Implementeringen af selve træningen ind i arbejdslivet står helt centralt i programmerne.

Hvert program skræddersys til din organisation. Et program består overordnet af en række træningssessioner med grupper af 20-30 medarbejdere samt daglig mindfulness træning a 10 minutters varighed på arbejdspladsen.

Indholdet i programmerne er udviklet i samarbejde med forskere, internationale virksomheder og eksperter i mindfulness og trækker på nyeste forskning i neurovidenskab. Træningsprogrammerne har vist sig effektive i en lang række forskellige organisationer blandt andet i Lego, Ikea, Nordea og If-forsikring.

Mental træning i organisationer tilbydes i samarbejde med Potential Project (www.potentialproject.com)

Tine har udvist en exceptionel faglig indsigt og menneskelig forståelse samt haft et utrætteligt fokus på at finde løsninger i min situation. Jeg er imponeret over hendes faglige og personlige kompetencer.
Tine er en super dygtig og inspirerende underviser

SUPERVISION

Har du brug for supervision til at understøtte din faglige og personlige udvikling? Til at forebygge udbrændthed eller omsorgstræthed?

Ønsker du at øge kvaliteten i dit arbejde og bevidstheden om dine blinde vinkler og handlemuligheder i dit arbejde med dine borgere, klienter eller patienter?

 

Supervision er måske det rum til refleksion, som du eller din kollegagruppe har brug for.

Jeg har mange års erfaring med at supervisere enkelt personer, mono- og tværfaglige grupper, både fra forebyggelsesregi, somatikken og fra psykiatrien.

Den individuelle supervision kan foregå ansigt-til-ansigt møde eller via videoopkald. Hvis I er en personalegruppe foretrækker jeg, at vi mødes ansigt til ansigt.

Hvis du er psykolog, kan du bruge dine supervisionstimer i forhold til at opnå autorisation eller specialistgrad i psykoterapi/ klinisk psykologi.

Tine Norup

Autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi

Siden 2005 har jeg arbejdet som psykolog. Først i en årrække i psykiatrien med psykoterapi, supervision og undervisning. Jeg har specialiseret mig i kognitiv adfærdsterapi og i den kliniske brug af mindfulness meditation i forhold til personer med stressbelastninger, angsttilstande og depression samt mindfulness meditation til personalegrupper.

I de sidste par år har jeg i mit arbejde haft mere og mere fokus på forebyggelse og blandt andet været med til at tilbyde meditationsbaserede programmer som en forebyggende indsats til stressramte borgere i kommunalt regi og som behandling med et forebyggende sigte i hospitalsregi til mennesker med arbejdsrelateret stress.

Forebyggelse og mental sundhed er et vigtigt fokusområde både i mit arbejde på individniveau og i indsatser på gruppe- og organisationsniveau. Mindfulness og compassion træning er i mine øjne vigtige veje til begge dele.

UDDANNELSE

  • Supervisor i klinisk psykologi/ psykoterapi, Dansk Psykolog Forening (2019)
  • Træner i Mindfulness-baseret stressreduktion, Dansk Center for Mindfulness (2017)
  • Træner i virksomhedsbaseret mindfulness træning, Potential Project (2017)
  • Træner i det meditations-baserede program Åben og Rolig, Center for Psykisk Sundhedsfremme (2015).
  • Specialist i psykoterapi, Psykolog Foreningen (2013)
  • 3-årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi (2006-2009)
  • Autorisation, Psykolognævnet (2008)
  • Træning i Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse ved G. Alan Marlatt (2007)
  • Træning i Acceptance and Commitment Therapy ved Steven Hayes (2006)
  • Træning i mindfulness-baseret stressreduktion ved Jon Kabat-Zinn (2005, 2016)
  • Træning i Mindfulness-baseret kognitiv terapi ved Mark Williams, Melanie Fennell og Thorsten Barnhofer samt ved Antonia Sumbundu (2005, 2009)
  • Cand.psych. fra Københavns Universitet (2005)

ARBEJDSERFARINGER

Ved siden af mit firma, har jeg følgende arbejdserfaringer som psykolog

 • Klinisk psykolog ved Stressreduktionsklinikken, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
 • Ledende klinisk psykolog ved Center for Psykisk Sundhedsfremme.
 • Klinisk psykolog ved Kompetence Centret for Dobbelt Diagnose, Psykiatrisk Center Sct. Hans
 • Klinisk psykolog ved Center for Kognitiv Terapi, Psykiatrisk Center Sct. Hans
 • Psykolog ved Center for kognitiv Terapi og Supervision
 • Psykolog ved Udviklingshuset, Storstrømmens Sygehus

MATERIALER

Her kan du gratis få adgang til nogle af mine lydfiler og videoer med guidede mindfulness meditationer.

Er du interesseret i hæfte og 2 CDer med mindfulness øvelser kan du kontakte mig. Prisen er 100 kr. eksklusiv forsendelse.

Praktisk

Priser: Ring og få oplyst pris.

Betaling: Hvis ikke andet aftales, faktureres efter endt session.

Afbud: Afbud til individuelle forløb, gruppeforløb samt supervision gives via mail eller sms inden kl. 12:00 dagen før den aftalte session. Ved udeblivelse eller afbud senere end kl. 12:00 dagen inden den aftalte session, opkræves normal pris.

Privatlivspolitik: Læs i denne Privatlivspolitik, hvordan jeg i forbindelse med den psykologiske behandling af dig indsamler og behandler dine oplysninger (link til PDF fil).

Kontakt

Tine Norup

Mobil: +45 26 83 83 02

Mail: tine.norup@mindful-interventions.dk